Общи условия

доставка платове

Благодарим ви, че използвате продуктите и услугите на Specialtextil.com. С използването на нашите Услуги и продукти приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Услуги и Продукти:

Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите и Продуктите. Не злоупотребявайте с Услугите ни.

Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции.

Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта.

Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп.

Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин.

Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

Услугите ни показват и съдържание, което не е на Specialtextil.com. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя.

Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме.

Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, затова, моля, не приемайте, че го правим.

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация. Може да се откажете от някои от тях.

Някои от Услугите ни са налични за мобилни устройства. Не ги използвайте по начин, който Ви разсейва и Ви пречи да спазвате законите за движение по пътищата или за безопасност.

Вашият профил в сайта

Може да ви е необходим профил в сайта, за да използвате някои от Услугите ни. Можете да си създадете свой собствен профил в сайта или такъв може да ви бъде зададен от администратор, например от вашия работодател или образователна институция.

Ако използвате профил в сайта, зададен ви от администратор, може да важат различни или допълнителни условия и е възможно администраторът да има достъп до профила ви или да може да го деактивира.

За да защитите Профила си в сайта, не съобщавайте паролата си на никого. Вие сте отговорни за извършваната в него или чрез него дейност.

Избягвайте да използвате същата парола като тази за Профила Ви в други сайтове за приложения на трети лица. Ако научите за неупълномощена употреба паролата или Профила си в сайта, моля да ни уведомите незабавно.

Промяна и прекратяване на Услугите ни

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло дадена Услуга.

Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време, въпреки че ще съжаляваме, че се отказвате. Specialtextil.com може също да спре да ви предоставя Услугите или по всяко време да добави или създаде нови ограничения за тях.

Смятаме, че вашите данни ви принадлежат и запазването на достъпа ви до тях е важно. Ако преустановим дадена Услуга, когато това е разумно възможно, ще ви предупредим в разумни срокове и ще ви дадем възможност да извлечете информацията си от нея.

Нашите гаранции и откази от отговорност

Предоставяме Услугите си и Продуктите с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО В НАСТОЯЩИТЕ ИЛИ В ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, НИТО Specialtextil.com, НИТО НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е КОНКРЕТНИ ОБЕЩАНИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ. НАПРИМЕР НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВИ АНГАЖИМЕНТИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО В УСЛУГИТЕ, КОНКРЕТНАТА ИМ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ, ДОСТЪПНОСТ ИЛИ СПОСОБНОСТ ДА ОТГОВОРЯТ НА НУЖДИТЕ ВИ. ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА.

НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ПРЕДВИЖДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ, КАТО НАПРИМЕР ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.

Отговорност за нашите Услуги

КОГАТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, Specialtextil.com НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРИХОДИ ИЛИ ДАННИ, ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.

ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА „АРБОР“ ЗА ВСЕКИ ИСК СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СУМАТА, КОЯТО СТЕ НИ ПЛАТИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ (ИЛИ ПО НАШ ИЗБОР, ДО ТОВА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГИТЕ ОТНОВО).

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ Specialtextil.com НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО НЕ СА РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ.

Използване на Услугите ни за бизнес цели

Ако използвате Услугите ни от името на фирма, тя приема тези условия. Ще предпазва и освобождава от отговорност Specialtextil.com и служителите от всякакви искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на Услугите или нарушаването на тези условия, включително отговорност или разходи, възникващи вследствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

Всичко за тези Условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни.

Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница. Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга.

Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си.

Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните предимство ще имат допълнителните.

Тези условия регламентират отношенията между вас и Specialtextil.com. Те не създават права на трета страна бенефициент.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.